שירותי המשרד

הנהלת חשבונות

כל עסק בישראל חייב לדווח על פעילותו הפיננסית אל מול רשויות המס לרבות דיווחים על הכנסות והוצאות, רווח והפסד, יחסי עובד-מעביד ומשכורות ועוד. משרד יועץ מס חסידים בני מציע לעסקים שירותי הנהלת חשבונות מקצועיים.

ייעוץ מס

דיני המיסים משתנים באופן תדיר ורשויות המס עשויות לשנות את דרישותיהן ביחס לנישומים שונים בהתאם לנתוניהם האישיים. לכן הצורך בקבלת ייעוץ מס מקצועי מיועץ מס מוסמך הינו הכרחי לפני פנייה יזומה לרשויות המס או לפני הגעה לזימון שניתן ע"י רשויות המס. משרד יועץ מס חסידים בני מציע ללקוחותיו שירותי ייעוץ מס מקצועיים.

החזרי מס הכנסה

החישוב מס הכנסה שעל נישום לשלם נעשה על בסיס שנתי אך עבור מרבית הנישומים ההתחשבנות ותשלומי המס נעשים מדי חודש בחודשו. לכן רבים המקרים בהם שכירים ועצמאיים משלמים מס הכנסה יתר על המידה עקב שינויים המתרחשים במהלך השנה לרבות: שינויים במקום העבודה, שינויים ברמות השכר, אי עבודה בחלק משנת המס, שינויי סטטוס משכיר לעצמאי ועוד.

משרד יועץ מס חסידים בני מציע שירותי תיאום מס, בדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה והכנת המסמכים הדרושים להגשה לרשות המס לצורך קבלת ההחזר.

שירותים נוספים

  • פתיחת תיקים ברשויות המס.
  • הצהרות הון.
  • ייצוג נישומים מול רשויות המס לרבות: מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד.